220V --> 1x18V

Наименование Код Доступно, шт. на 03.07.2020 15:03 Заказ, шт.
BV EI 302 2024 трансформатор
1x18V-1x0083mA BV EI 302 2024 Hahn Trafo
Т0000019215 0
BV EI 305 2054 трансформатор
1x18V-1x0167mA BV EI 305 2054 Hahn Trafo
Т0000016359 0
MT518-1 (44197) трансформатор
1x18V-1x0178mA MT518-1 (44197) MURRA
Т0000016383 0
BV EI 483 1252 трансформатор
1x18V-1x0833mA BV EI 483 1252 Hahn Trafo
Т0000002359 0
TEZ16.0/D-18V-900mA трансформатор
1x18V-1x0900mA TEZ16.0/D-18V-900mA BREVE TUFVASSONS
Т0000002364 0