DC-DC 09V...36V-->+15V ±15V

Наименование Код Доступно, шт. на 23.09.2021 17:19 Заказ, шт.
A604ERU DC-DC конвертор
06W +9...36V-> +15V 1.5kV A604ERU mPd
Т0000016014 0
A608ERU DC-DC конвертор
06W +9...36V-> ±15V 1.5kV A608ERU mPd
Т0000017601 0
B1504ERU DC-DC конвертор
15W +24V -> +15V 1.5kV B1504ERU mPd
Т0000009484 0