AT91... Atmel

Наименование Код Доступно, шт. на 19.09.2018 16:15 Заказ, шт.
AT91SAM7A3-AU мікросхема
SAM7A3_LQFP100 AT91SAM7A3-AU Atmel
Т0000013927 0
AT91SAM7S32-AU-001 мікросхема
SAM7S032-001_LQFP48 AT91SAM7S32-AU-001 Atmel
Т0000013928 4
AT91SAM7S64-AU-001 мікросхема
SAM7S064-001_LQFP64 AT91SAM7S64-AU-001 Atmel
Т0000017707 5
AT91SAM7S128-AU-001 мікросхема
SAM7S128-001_LQFP64 AT91SAM7S128-AU-001 Atmel
Т0000013929 2
AT91SAM7S256-AU-001 мікросхема
SAM7S256-001_LQFP64 AT91SAM7S256-AU-001 Atmel
Т0000017581 0
AT91SAM7X256-AU мікросхема
SAM7X256_LQFP100 AT91SAM7X256-AU Atmel
Т0000017708 3
AT91SAM7X512-AU мікросхема
SAM7X512_LQFP100 AT91SAM7X512-AU Atmel
Т0000005515 22